specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA ETIČKIH NAČELA U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU OTOKA HVARA
Završni rad

Sanja Galiot (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet