završni rad
ORGANIZACIJA ZAŠTITE NA RADU U PODUZEĆU HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS d.o.o.)
završni rad

Matea Petričević (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet