specijalistički diplomski stručni
Informacijski softverski alat "2-Plan Project Management Software" za modeliranje građevinskog projekta
završni rad

Šime Karamatić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet