završni rad
UTJECAJ INTERNE KOMUNIKACIJE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIKA NA PRIMJERU PODUZEĆA INNOVATIO PROFICIT d.o.o.
Završni rad

Marko Vukorepa (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet