specijalistički diplomski stručni
Utjecaj migrantske krize na tržište rada u Europskoj uniji
završni rad

Tomislav Vukas (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet