završni rad
UTJECAJ SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA RAZINU KONKURENTNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE
Završni rad

Ana Majić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet