specijalistički diplomski stručni
OBILJEŽJA REVIZIJE I MEHANIZMA INTERNE KONTROLE LISTANIH KOMPANIJA U HRVATSKOJ
Završni rad

Petra Kapović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet