specijalistički diplomski stručni
FINANCIJSKA KONTROLA U FUNKCIJI MANAGEMENTA NA PRIMJERU PODUZEĆA „TETEX D.O.O.“
Završni rad

Dino Pribisalić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet