diplomski rad
Subjektivnost ekonomskih agenata kao izvor neefikasnosti financijskog tržišta
analiza izabranih primjera

Mario Medvidović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet