specijalistički diplomski stručni
Računovodstveni i porezni tretman amortizacije
završni rad

Matea Budimir (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet