specijalistički diplomski stručni
Upravljanje nabavnim kategorijama i odnosi s dobavljačima na primjeru tvrtke Bipa d.o.o.
završni rad

Marijana Vujić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet