specijalistički diplomski stručni
USPOREDNA ANALIZA POSLOVANJA PRERADA-CETINA d.o.o. S USPOREDIVIM PODUZEĆIMA IZ EU
Završni rad

Lucija Kujundžić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet