diplomski rad
FORMIRANJE OPTIMALNOG PORTFELJA – PRIMJER HRVATSKOG DIONIČKOG TRŢIŠTA U KONTEKSTU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI
Diplomski rad

Marina Radić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet