specijalistički diplomski stručni
POREZNA UPRAVA KAO OVRHOVODITELJ TRAŽBINE U OVRŠNOM POSTUPKU
Diplomski rad

Ines Vuković Šehić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet