diplomski rad
PRIMJENA POSLOVNE INTELIGENCIJE U UNAPREĐENJU PERFORMANSI POSLOVANJA BANAKA
Diplomski rad

Martina Stipić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet