završni specijalistički
Strategija razvoja marikulture u Republici Hrvatskoj

Tanja Dragaš (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet