završni specijalistički
Utjecaj implementacije strategije razvoja malih hidroelektrana na diverzifikaciju proizvodnje električne energije u Republici Hrvatskoj

Stanko Sapunar (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet