završni specijalistički
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na efikasnost korištenja proračunskih sredstava jedinica regionalne samouprave

Ines Gracin (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet