završni specijalistički
Odnos uloga vlasnik-menadžer mikropoduzeća

Tijana Franjić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet