završni specijalistički
Procjena utjecaja EU fondova na uspješnost poduzeća iz riboprerađivačke industrije

Katarina Božanić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet