završni specijalistički
Strategija prenamjene napuštenih vojnih objekata u funkciji razvoja grada Visa

Orhan Safić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet