disertacija
Odgovori potrošača na izabrane aktivnosti unapređenja prodaje: sniženja cijena i degustacije

Tomislav Perić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet