specijalistički diplomski stručni
ANALIZA E-PRODAJE U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
Završni rad

Jelena Primorac (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet