specijalistički diplomski stručni
INTERNET IZVJEŠTAVANJE DIONIČKIH DRUŠTAVA SA ZAGREBAČKE BURZE
Završni rad

Albina Jurković (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet