završni specijalistički
Nadzirano učenje u predviđanju prodaje prehrambenih proizvoda

Franjo Marić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet