završni rad
RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE U PODUZEĆU FIBIS D.O.O.
završni rad

Anita Bandov (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet