završni specijalistički
Utjecaj usmene predaje u online okruženju na izbor privatnog smještaja za odmor

Mea Zubac Musa (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet