završni specijalistički
Strateške smjernice razvoja marina u segmentu mega-jahti u Republici Hrvatskoj

Saša Skorić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet