diplomski rad
ZADOVOLJSTVO DIONIKA I STAVOVI O UČINCIMA KULTURNOG TURIZMA GRADA ŠIBENIKA
Diplomski rad

Maja Kljaković-Gašpić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet