diplomski rad
ZAKON O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA KAO RJEŠENJE STAMBENE PROBLEMATIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Diplomski rad

Sara Bačić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet