specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA ALATA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Završni rad

Marinela Bulić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet