specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA CROWDFUNDINGA U ENGLESKOJ I NIZOZEMSKOJ
Završni rad

Martina Raič (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet