diplomski rad
UTJECAJ TURISTIČKE PROMOCIJE NA UBLAžAVANJE EFEKTA KRIZE U TURIZMU
diplomski rad

Mia Karlo (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ TURISTIČKE PROMOCIJE NA UBLAžAVANJE EFEKTA KRIZE U TURIZMU : diplomski rad
AutorMia Karlo
Voditelj/MentorIvana Bilić (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog rada je statistički analizirati i doći do zaključka da li u godinama krize, od 2008. do 2014. godine, ulaganje u promidžbu turizma utjecalo na kretanje BDP-a i turistička kretanja pet zemalja Mediterana. Teorijski dio rada je obuhvatio literaturu iz područja financijske krize, njenih uzroka i posljedica te koje sve vrste financijskih kriza postoje te koje su njihove posljedice na zemlje zahvaćene financijskom krizom. TakoĎer, posebna pozornost je posvećena pojmu investiranja u doba financijske krize te kako u vremenu recesije i problema naći razloge i resurse za investiranje. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela istraživanja, razraĎenih na temelju definiranog problema. Problem istraživanja je količina investiranja u promidžbu turizma te koliko to uistinu potpomaže državama da smanje efekte financijske krize. Kao osnovni cilj rada je uvidjeti da li financijska kriza i njen utjecaj osciliranja BDP-a i turističkih kretanja ima povezanost s uloženim investicijama u promidžbu turizma. Nakon pomnog prikupljanja podataka od razlike od 7 godina podatci su se grupirali i detaljno po državama analizirali. Nakon toga slijedi empirijski dio gdje je u programu SPSS istraženo koliko svi čimbenici utječu jedan na drugog te zaključak samog rada. Za cilj je bio u godinama najviše financijske krize da li postoji uska povezanost kretanja BDP-a i turističkih kretanja naspram investiranja u promidžbu turizma. Glavni rezultati istraživanja diplomskog rada su otkrili da su rezultati za pojedine države različiti te čak one koje iz godine u godinu sve manje investiraju u promidžbu turizma imaju sve veći broj dolazaka i noćenja u godini, dok države koje investiraju sve više iz godine u godinu isto imaju povećan broj noćenja i dolazaka u godini. Zaključak da koliko god investiranje u promidžbu turizma pomaže u izgradnji bolje turističke godine toliko i nije od prevelike važnosti.
Ključne riječifinancijska kriza Mediteran investiranje u promidžbu turizma
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaTurizam i hotelijerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theme of this master's is analyse statistically and come to a conclusion wheather in the years of crisis, between 2008. until 2014., investing in promotion of tourism effected the changing of GDP and tourism movement of five Mediterranean countries. The theoretical part of the master's consists of literature in the area of financial crisis, her effects and consequences and what types of financial crisis there are and what are their consequences on countries effected by financial crisis. Also, special attention is paid to the term investing in time of financial crisis and how to in time of recession and problems find reasons and resources to invest. The work consists of theoretical and empirical part of the research developed on the basis of clearly defined problem. The research problem is the amount of investments in promoting tourism and exactly how much they help countries to lower the effects of financial crisis. The aim of this study is to see if financial crisis and her effect of oscillation of GDP and tourism movement has a connection with investing in promotion of tourism. After carefully colecting data from 7 years time the data have been grouped and in detail according to countries analyzed. After that comes the empirical part where in SPSS programe is researched how much all the factors influence each other and the very conclusion of the work. The aim was in years of the greatest financial crisis investigate the connection between GDP and tourism movement versus investing in tourism promotion. The main results of this research have found that the results for each country are different and even the ones which from year to year invest less and less in promoting tourism still have greater number of comings and nights per year, while countries which invest more each year have more comings and nights per year. Conclusion is that how much investing in promotion of tourism helps in building better tourism season it is not as such of a great importance.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:705223
PohranioIvana Gizdić