diplomski rad
ZASTUPLJENOST MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA U DESTINACIJSKOM MENADŽMENTU
diplomski rad

Sanja Zoko (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet