specijalistički diplomski stručni
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
završni rad

Ela Garmaz (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet