specijalistički diplomski stručni
INSTITUCIJE I MJERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
učinci i troškovi : završni rad

Grgo Čelan (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovINSTITUCIJE I MJERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ : učinci i troškovi : završni rad
AutorGrgo Čelan
Voditelj/MentorRoberto Ercegovac (mentor)
Sažetak rada
Sektor malih i srednjih poduzeća odnosno mala i srednja poduzeća imaju veliki značaj za gospodarstvo Hrvatske. Mala i srednja poduzeća utječu na ukupni gospodarski razvitak, proizvodnju, doprinose zapošljavanju te pozitivno djeluju na izvoz. Upravo doprinos zapošljavanju je velik zbog toga što se rješava problem nezaposlenosti u Hrvatskoj, odnosno smanjuje se stopa nezaposlenosti. Najveći postotak zaposlenih je upravo u malim i srednjim poduzećima, a taj postotak je i veći u ostalim razvijenim zemljama Europske unije i svijeta. Isto tako proizvodnja i izvoz imaju pozitivan trend rasta posljednjih godina. Jedan od problema s kojim se još i danas susreću mala i srednja poduzeća je dostupnost i pribavljanje financijskih sredstava, ali ulaskom Hrvatske u Europsku uniju malim i srednjim poduzećima je omogućen pristup financijskim institucijama Europske unije odnosno stoje im na raspolaganju financijska sredstva iz fondova Europske unije. Isto tako problem je i zakonodavni i institucionalni okvir koji u potrebnoj mjeri nije poticajan za razvoj tih istih poduzeća, ali ulaskom u Europsku uniju dogodile su se promjene za hrvatsko gospodarstvo, pa tako i za mala i srednja poduzeća u vidu poslovne regulative, poslovnog i investicijskog okruženja, veće podrške za mala i srednja poduzeća i u konačnici uvjeta na tržištima malih i srednjih poduzeća. Što se tiče efekata malih i srednjih poduzeće, ona utječu na ukupni gospodarski razvitak, proizvodnju, doprinose zapošljavanju te pozitivno djeluju na izvoz, a postignuća malih i srednjih poduzeća su vidljiva iz akta o malom poduzetništvu, a on predstavlja najpotpuniju i najobuhvatniju inicijativu o malim i srednjim poduzećima od strane Europske komisije, a perspektiva malih i srednjih poduzeća će ponajprije ovisiti o domaćim institucijama koje bi trebale formulirati aktivnosti podrške razvoju malih i srednjih poduzeća u vidu edukacije za poduzetništvo koja je nedovoljno zastupljena na svim formalnim razinama obrazovanja i pristupa informacijama i savjetodavnim uslugama koji još uvijek nije unaprijeđen, te o reformi administracije i uklanjanju administrativnih prepreka koje su ključne za osnivanje, razvoj i uspjeh malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj te poticanju ženskog poduzetništva u budućnosti u Hrvatskoj, ali s ulaskom u Europsku uniju i to se polako mijenja.
Ključne riječimala i srednja poduzeća financiranje fondovi
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje financijama i porezima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The sector of small and medium-sized enterprises is of a great importance for the Croatian economy. Small and medium enterprises affect the overall economic development, production, contribute to employment and make a positive impact on the export. Precisely the contribution to employment is major due to solving the problem of unemployment in Croatia and reducing the unemployment rate. The highest percentage of employees is in the small and medium-sized enterprises and this percentage is even higher in other developed countries of the European Union and the world. Also, production and export have a positive growth trend in recent years. One of the problems that small and medium-sized enterprises are still facing is the availability and provision of financial resources, but by the Croatian accession to the EU, small and medium-sized enterprises got an access to the financial institutions of the European Union, i.e. financial resources from EU funds are at their disposal. Also, a problem is the legal and institutional framework which is not conducive to the required extent to the development of these companies, but by joining the European Union there have been changes to the Croatian economy, including small and medium-sized enterprises in the form of business regulation, business and investment environment, greater support for small and medium-sized enterprises and, finally, the conditions in the markets of small and medium enterprises. As for the effects of small and medium-sized businesses, they affect the overall economic development, production, contribute to employment and a have a positive effect on export, and the achievements of small and medium-sized businesses are visible from the Small Business Act which represents the most complete and most comprehensive initiative on small and medium enterprises by the European Commission and the perspective of small and medium-sized businesses will mainly depend on domestic institutions that are supposed to formulate activities to support their development in the form of education for entrepreneurship, which is under-represented at all levels of formal education and access to information and advisory services that are still not improved, on reform of administration and removal of administrative barriers that are crucial for the establishment, development and success of small and medium enterprises in the Republic of Croatia and the promotion of women's entrepreneurship in the future in Croatia, but by Croatian accession to the EU things are slowly, but inevitably changing.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)small and medium-sized enterprises financing funds
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:318620
PohranioIvana Gizdić