specijalistički diplomski stručni
IZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI NA PRIMJERU INA D.D.
završni rad

Tina Suša (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovIZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI NA PRIMJERU INA D.D. : završni rad
AutorTina Suša
Voditelj/MentorAndrijana Rogošić (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog istraživanja je bio pojasniti i približiti pojam održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja kao sve novije i popularnije poslovne temu. Za jednu od važnijih smjernica odabrana je procjena rasprostranjenosti i utvrđivanje značajki poslovnih praksi. Ina je kroz godine iskustva primjene GRI okvira uključila i važne dodatne pokazatelje za sektor proizvodnje nafte i plina iz dobivenih smjernica te je kroz konstantno poboljšanje kvalitete izvještavanja pokazala kako je za provedbu društvene odgovornosti potrebno institucionalno okruženje koje pomaže u određivanju značaja, mjerila, provođenja propisa te nadziranja same provedbe. Izvješća o održivosti poduzeća Ina d.d. za 2013. godinu i 2014. godinu je sveobuhvatno te pokriva sva važna pitanja ne samo za poslovanje poduzeća, već i za društvo u cjelini. U izvještavanju možemo primjetiti jasno razumijevanja značajnih tema održivosti od zaštite okoliša, klimatskih promjena, energetske učinkovitosti, odgovornosti za proizvod preko zaštite zdravlja i sigurnosti, ljudskog kapitala do odnosa s društvenom zajednicom, ali i opredjeljenja za poboljšavanjem odnosa i sustavnog pristupa tim važnim pitanjima. Također, izvješće je vrlo temeljito i informativno na taj način moguće je dobiti detaljan uvid u svoje poslovanje, što pokazuje ozbiljnost kada je u pitanju održivost poslovanja.
Ključne riječiodrživi razvoj društveno odgovorno poslovanje izvještaj o održivosti
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerRačunovodstvo i revizija
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this study is primarily to clarify and bring the concept of sustainable development and corporate social responsibility, as well as all the newer and more popular business issue. One of the most important guideline is to assess the prevalence and identifying characteristics of business practices. Ina is through the years of experience and Gri framework included the important additional indicators for the sector of oil and gas from the resulting guidelines. Constantly improve the quality of reporting shows how to implement social responsibility necessary institutional 61 environment that helps determine the character, scale implementation of regulations and monitoring the actual implementation. Report of the viability of the company Ina d.d. for 2013 and 2014 is comprehensive and covers all the important issues not only for the business enterprise, but also for society as a whole. The reporting process demonstrates a clear understanding of significant themes of environmental sustainability, climate change, energy efficieny, product responsibility over health and safety, human capital to relations with the community, but also the commitment to improving relations and a systematic approach to these important issues. Also, the report is very thorough and informative thus it is possible to get a detailed insight into their business, which shows the seriousness when it comes to the sustainability of the business.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sustainable development corporate social responsibility sustainability report
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:041691
PohranioIvana Gizdić