specijalistički diplomski stručni
Organizacija poslovanja poduzeća „Sunčani Hvar hotels“
završni rad

Sanja Barbarić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovOrganizacija poslovanja poduzeća „Sunčani Hvar hotels“ : završni rad
AutorSanja Barbarić
Voditelj/MentorŽelimir Dulčić (mentor)
Sažetak rada
Poduzeća se danas nalaze u vrlo promjenjivoj i dinamiĉnoj okolini, stoga je jako bitno da poduzeća raspolaţu kvalificiranim i struĉnim zaposlenicima, odnosno managerima. Posao menadţera je da sve promjene koje se dogaĊaju okolini poduzeća prepozna, te da zna na njih reagirati na najbolji i najbrţi naĉin, uz što manje troškova. Kako bi se poduzeće moglo oduprijeti promjenama koje donosi vanjska okolina, mora imati dobro uspostavljenu organizaciju poslovanja. Ona predstavlja temelj za uspješno poslovanje poduzeća. Stoga prilikom odabira strukture poduzeća mora uloţiti najveće napore, kako bi odabrao pravu strukturu. Organizacijska poslovanja poduzeća razlikuje se od poduzeća do poduzeća. Ona ovisi o veliĉini poduzeća, broja zaposlenih, vrsti posla kojim se bave i sl. Stoga ni jedno poduzeće ne moţe kopirati neĉiju organizaciju poduzeća. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo, temelj za to im omogućava dobro postavljena organizacijska struktura. Organizacijskom strukturom definira se rad svakog zaposlenika posebno, koji sudjeluje u stvaranju finalnog proizvoda ili usluge. U ovom radu objašnjena je organizacija poslovanja na temelju poduzeća „Sunĉani Hvar hotels“. Objašnjena je i sama organizacijska struktura, te radnici i odjeli koji sudjeluju u stvaranju finalnog proizvoda kojeg na kraju dana prezentiramo gosti, odnosno krajnjem korisniku proizvoda ili usluga. Iako je trenutna organizacija poslovanja poduzeća „Sunčani Hvar“dobro formirana i jako uspješna, mislim da uvijek ima prostora za kontinuirano unapreĊenje organizacije, odnosno bolje podjele poslova meĊu odjelima.
Ključne riječipoduzeća organizacija poslovanja
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje projektima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Companies are now in a very vibrant and dynamic environment, so it is very important that companies have qualified and professional staff and managers. Business managers are the one that need to ones recognizesall the changes that are happening in the surrounding of the company. The manager job is to respondon these changes, in the best and quickest way, with the least cost. So, that company could resist the changes of external environment, they must have a well-established business. It provides a foundation for a successful business enterprise. Therefore, when they are choosing a business structure, they must put their best efforts to select the right structure. An organizational business enterprise differs from company to company. It depends on the company size, number of employees, type of work they do. Because of this there is no possibility of copying someone’s organization business. To successfully operating company, the basis for it allows them to set a good organizational structure. Organizational structure defines the work of each individual employee who participates in the creation of the final product or service.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:742366
PohranioIvana Gizdić