specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE RIZICIMA PROJEKATA I USPOREDBA DVAJU ALATA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA NA PRIMJERU PROJEKTA RAZVOJA SOFTVERA
završni rad

Alen Pijuk (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet