završni rad
PERCEPCIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTSKE POPULACIJE PONUDOM INTERNET I MOBILNOG BANKARSTVA U RH
završni

Anđela Koštić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet