diplomski rad
UTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA AMORTIZACIJE NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
diplomski rad

Ivana Grbić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet