specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI ODABRANIH PODUZEĆA IZ GRAĐEVINSKOG SEKTORA IZ RH
završni rad

Matea Bitanga (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet