diplomski rad
Utjecaj regulatornih mehanizama nadzora pranja novca i financiranja terorizma na promjenu strukture globalnog bankarskog sustava
Diplomski rad

Katarina Pašalić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet