diplomski rad
IZBOR RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA U PODUZEĆU KOJE PRUŽA LUČKE USLUGE
Diplomski rad

Antonio Budalić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet