diplomski rad
MEĐUOVISNOST STILOVA VODSTVA MENADŽERA I MOTIVACIJE DJELATNIKA U VISOKOKATEGORIZIRANIM HOTELIMA GRADA SPLITA
Diplomski rad

Kristina Plepel (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet