završni rad
MARKETING U FUNKCIJI JAČANJA IMIDŢA AMATERSKOG SPORTSKOG KLUBA
završni rad

Josip Bauk (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet