završni rad
ANALIZA POSTOJEĆE KADROVSKE STRUKTURE U HOTELU „DIAMANT“ D.O.O., POREČ
završni rad

Matea Skopljaković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet