završni rad
POSLOVNI PLAN: DJEĈJI VRTIĆ „PIKACHU“ BAŠKA VODA
završni rad

Marko Ribarović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet