diplomski rad
EKONOMENTRIJSKI MODELI ZA PREDVIĐANJE RAZINE CIJENA I VOLATILNOSTI NAFTE
Diplomski rad

Vicko Perasović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet