diplomski rad
KOMPARATIVNA ANALIZA MODELA OBRNUTE HIPOTEKE U IZABRANIM ZEMLJAMA
Diplomski rad

Ivana Balić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet